top of page
Izomer_Kimya_Logo.png

İsopar ™ H

CAS No

EINECS No

GTIP

64742-48-9

265-150-3

2710.12.21.00.00

GÖRÜNÜM: ŞEFFAF SIVI

KOKU: KOKUSUZ

KAYNAMA NOKTASI: 179 °C

PARLAMA NOKTASI: 53 °C

BUHAR BASINCI: 0.106 kPa (20 °C)

YOĞUNLUK: 759 kg/m3 (20 °C)

ERİME NOKTASI: -

SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK: ÖNEMSİZ SEVİYEDE

TDS
Analiz Belgesi
Güvenlik Kartı

UN NO: 1268

TEHLİKE SINIFI: 3

PAKETLEME GRUBU: III

UYGUN NAKLİYE İSMİ: 

PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S

EmS NO: F-E, S-E

DENİZ KİRLETİCİ: EVET

IATA ETİKETİ: YANICI SIVI

MSDS

GÖRÜNÜM: ŞEFFAF SIVI

KOKU: KOKUSUZ

KAYNAMA NOKTASI: 179 °C

PARLAMA NOKTASI: 53 °C

BUHAR BASINCI: 0.106 kPa (20 °C)

YOĞUNLUK: 759 kg/m3 (20 °C)

ERİME NOKTASI: -

SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK: ÖNEMSİZ SEVİYEDE

Net 155 kg

UN NO: 1268

TEHLİKE SINIFI: 3

PAKETLEME GRUBU: III

UYGUN NAKLİYE İSMİ: 

PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S

EmS NO: F-E, S-E

DENİZ KİRLETİCİ: EVET

IATA ETİKETİ: YANICI SIVI

bottom of page