top of page

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Alaaddin Kanbur

Yön. Kur. Başkan Yardımcısı
Alper Küçüksaner

Yönetim Kurulu Üyesi
Nuray Rodoplu

Izomer_Kimya_Logo.png

Ticaret Unvanı
İzomer Kimya Ticaret ve Sanayi A.Ş.
 
Adres
Bahçeşehir Ardıç Cad. Badem 04 Ada Villa No 4, 34488 Başakşehir, İstanbul Türkiye

Ticaret Sicil No
211969 / 159520
 
Vergi Dairesi / No
Yenikapı V.D. / 484 002 4368

Sermaye
Taahhüt edilen sermaye 16.000.000 ₺
Sermayenin tamamı ödenmiştir.

MERSİS NO
0484002436800010
 
KEP
izomerkimya@hs01.kep.tr

LEI Kodu
984500F462A9J7D8F937 

bottom of page