top of page
Izomer_Kimya_Logo.png

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Alaaddin Kanbur

Yön. Kur. Başkan Yardımcısı
Alper Küçüksaner

Yönetim Kurulu Üyesi
Nuray Rodoplu

Ticaret Unvanı
İzomer Kimya Ticaret ve Sanayi A.Ş.
 
Adres
Bahçeşehir Ardıç Cad. Badem 04 Ada Villa No 4, 34488 Başakşehir, İstanbul Türkiye

Ticaret Sicil No
211969 / 159520
 
Vergi Dairesi / No
Yenikapı V.D. / 484 002 4368

Sermaye
Taahhüt edilen sermaye 16.000.000 ₺
Sermayenin tamamı ödenmiştir.

MERSİS NO
0484002436800010
 
KEP
izomerkimya@hs03.kep.tr

LEI Kodu
984500F462A9J7D8F937 

bottom of page